Ulu Cami ve Külliyesi

Ramazanoğlu Halil Bey tarafından 1513 yılında inşa edilmiştir. 1541 yılında Piri Mehmet Paşa tarafından genişletilerek onarılmıştır. Selçuklu, Memluk ve Osmanlı mimari özelliklerinin görüldüğü Ulu Camii, türbe, asıl ibadet mekânı, avlu ve batıdaki dikdörtgen planlı eski yapı olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir. 1508 yılında caminin doğusuna kubbeli bir türbe yapılmıştır. Medrese 1540 yılında Ramazanoğlu Piri Paşa tarafından yaptırılmış klasik Osmanlı medreseleri planındadır.

Yol Tarifi Al