Belemedik

Pozantı’dan 10 kilometrelik stabilize yolla ulaşılır. Çakıt Çayı kıyısında kurulmuş yaylada ahşap ve taştan yapılmış yayla evleri bulunmaktadır. Belemedik tren istasyonu ve çevresindeki binalar Berlin- Bağdat tren hattının yapıldığı dönemde inşa edilmiştir. Binlerce Alman ve Türk vatandaşının çalıştığı demir yolu inşaatı sırasında 20 yıla yakın Belemedik’te kalınması üzerine, Almanlar bu bölgeye büyük bir şantiyenin yanı sıra kilise, okul, sinema, hastane, hamam, cami kurmuşlardır. Yaban hayatı yönünden zengin olan yaylada yaban keçisi, yaban domuzu ve yırtıcı kuşlar gözetlenebilir. Özellikle sonbaharda çınar ağaçlarının sunduğu manzaralar ile fotoğraf ve doğa tutkunlarını kendisine çekmektedir. Ulaşım kara ve tren yoluyla sağlanmaktadır.

Yol Tarifi Al